За Мен

Вярвам, че добрите проекти са плод на активно взаимодействие между възложителя, водещия проектант и конструктора. Вярвам също, че оптималното решение най-често е там, където се срещат икономическата ефективност, сигурността, конструктивната схема и функционалността.

Поставил съм като основен приоритет на работата си намирането на точно тази пресечна точка и съм благодарен за възможността да проектирам стоманени конструкции за обществения, индустриалния и търговския сектор.

инж. Димитър Барбов

отрасъл: СТРОИТЕЛСТВО

сектор: ПРОЕКТИРАНЕ

специалист: СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ


info@barbov.eu

+359 886 001 326